21 de Abril de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

Temperatures mitjanes anuals

El mapa reflecteix una visió global de la distribució de les temperatures a Catalunya, les quals són més elevades al Litoral i una mica més a l'extrem sud, disminuint cap a l'interior en relació amb l'altitud. La línia isoterma de 5º coincideix pràcticament amb la cota 2.000 m.

  més de 16ºC
  de 14º a 16ºC
  de 10º a 14ºC
  de 5º a 10ºC
  menys de 5ºC