15 de Juliol de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

Area de distribució de l'olivera

Depués de l'ordi, l'olivar és el cultiu que ocupa més extensió a Catalunya, sent cultiu dominant a les terres de l'Ebre i al sud de les Garrigues i del Segrià.

Malgrat d'haver disminuït la superfície de l'olivar, (200.000ha a la dècada de 1.950), actualment ocupa 119.000ha.

  Conreu dominant o important
  Conreu secundari
  Conreu molt escàs o absent