20 de Juliol de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

El domini visigot (375 - 711)

L'any 375 comencen les grans migracions dels pobles considerats bàrbars, que són admesos dins dels límits de l'imperi, en ocasions per lluitar contra altres invasors davant de la debilitat militar romana. A la península ibèrica van arribar els visigots per lluitar inicialment contra els sueus, instal·lats sobre l'actual Galícia.

L'emperador romà Teodosi mor en el 395 dividint l'imperi entre els seus dos fills: l'Orient per a Arcadi i l'Occident per a Honori. Moneda d'or del regnat de Leovigild

Quan el bàrbar Alaric pren Roma en el 410, fa presonera a la germana d'Honori, Gala Placídia, que casa amb el rei visigot Ataúlf després de la mort d'Alaric, entrant ambdós a Catalunya pels Pirineus el 414 i instal·lant-se un any després a Barcelona que seria la capital del nou regne visigot pel seu caràcter de ciutat emmurallada.

Aquest intent d'establiment, que només va durar uns mesos, no va prosperar a causa de les hostilitats romanes, romanent les terres catalanes mig segle més sota l'autoritat imperial fins que el rei visigot Euric va ocupar la província tarragonina en el 470 escometent-ne a dos fronts, un a la conca central de l'Ebre i un altre a partir del Roselló, quedant Catalunya incorporada, no sense certa resistència, al regne de Tolosa amb Euric com federat amb l'imperi romà.

A Catalunya, com en altres territoris, es va continuar perpetuant la tradició romana, afavorida per la progressiva consolidació de les estructures eclesiàstiques, ja que la colonització goda era escassa al territori, a part dels dirigents i les guarnicions militars, quedant Barcelona com a capital.

El 573 el rei visigot Leovigild unifica tota la península situant la capitalitat a Toledo. Una estructura d'estat a la qual van quedar integrades les terres catalanes.

El seu successor Recared es converteix al catolicisme, adoptant aquesta religió com a oficial del poble got i contribuint a avançar el procés d'unificació del regne.

Malgrat d'aquesta unificació, es van produir rebel·lions com la del General Pau, avortada pel rei Wamba, i nombroses disputes internes entre els dirigents, especialment les que van enfrontar als nobles visigots partidaris de Roderic amb els fills de Witiza per temes dinàstics.

Regne dels visigots:

Alaric I395-410
Ataulf410-415
Sigeric415
Walia415-418
Teodoric I418-451
Turismund451-453
Teodoric II453-466
Euric466-484
Alaric II484-507
Gelaseic507-510
Amalaric510-531
Teudis531-548
Teudisel548-549
Àgila I549-554
Atanagild551-567
Luiva I567-572
Leovigild553-586
Recared I586-601
Luiva II601-603
Viteric603-610
Gundemar610-612
Sisebut612-621
Recared II621
Suintila621-631
Sisenand631-636
Khintila636-639
Tulga639-642
Chindasvint642-649
Chindasvint i Recesvint649-653
Recesvint653-672
Wamba672-680
Ervigi680-687
Égica687-698
Égica i Witiza698-702
Witiza702-710
Roderic710-711