25 de Juny de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

Pel nostre territori - Rutes

Un passeig per la vila de Ceret

Text: Office du tourisme de CéretFont dels 9 dolls (1)
Contemporània del pont del diable, aquesta curiosa font de 9 tubs s'esmenta a partir de 1313. En 1473, els reis catòlics Isabel i Fernando II d'Aragó deuen coronar la font amb un lleó símbol de Castella-Lleó. Després de l'annexió del Rosselló a França, sobre el sòcol, es va inscriure en llatí la frase: "Venite Ceretens, leo factus est gallus", el que significa: "Veniu Ceretans, el lleó es va fer gall". A més per a reforçar la influència dels francesos sobre la població, es va tornar el lleó cap al regne de França.

 

 

 
Una de les torres de la Porta d'Espanya   Carrer de Ceret amb la Puerta de França al fons

 


La petita catalana (2)
Feta per Manolo Martínez Hugué, la petita catalana asseguda rendeix homenatge al compositor Déodat de Séverac (1892-1921) com prova el medalló sobre el sòcol. Manolo (1872-1945) comença les seves primeres proves en l'àmbit de l'escultura a Barcelona des de la seva adolescència.


La porta de França (siglo XIII) (3)
Forma part de l'antiga muralla de la ciutat sent l'entrada principal. Un pont llevadís devia creuar la fossa. La casa adjacent és molt més tardana (segle XIX) i representa un magnífic exemple de l'estil neorenacentista italià.


Hospital Sant Pere (hospital dels pobres) (4)
L'hospital, ara restaurat acull el P.I.J (Punt d'Informació joventut), el C.I.M.P (Centre Internacional de música Popular) i l'escola de música catalana i occitana. També una biblioteca, una col·lecció d'instruments antics i una sala de projecció.


La Capelleta (5)
Contigu a l'hospital, una capella desconsagrada: "la Capelleta" serveix avui de sala d'exposicions i concerts. Alfred Manessier va realitzar les vidrieres contemporànies, evocadores de les ones musicals. A l'entrada d'aquesta capella i sobre la porta una part de marbre blanc del segle XIV oferix als espectadors una crucifixió flanquejada, a la dreta, per Sant Pau i a l'esquerra per Sant Pere.

 

 

 

 


Impressionant Pont del DiableL'església Sant Pere (6)
Des de l'any 814, data de fundació de Ceret, ja s'esmenta una petita església romànica dedicada a Sant Pere. El 1398, es té rastre d'una església, formada per 3 naus. Després d'un esfondrament en 1734, es va reconstruir en 1753, quedant l'actual gran pòrtic en marbre de Céret (blanc amb vetes blaves).


Porta d'Espanya o Pórtic dels Moros (segle XIII) (7)
Sota el regne de Mallorca la ciutat es desenvolupa i es protegeix envoltant-se amb defenses. És llavors quan s'obren portes per a permetre l'accés dels habitants i comerciants a la seva ciutat; una en direcció cap a Espanya i altra en direcció a França.


El convent dels Caputxins (8)
Aquest convent es va construir en 1584 i els Caputxins es van instal·lar en 1595. Més tard, després del Tractat dels Pirineus, ratificat en 1659, es negociaran aquí alguns dels termes del Tractat com la determinació definitiva del pas de la frontera entre França i Espanya.

 

 

 
Font dels 9 dolls   Església de Sant Pere

 


El Monument als caiguts (9)
Aquesta obra de 1922 d'Aristides Maillol es troba a la Plaça de la Llibertat. En 1919, per decret, la ciutat de Céret té la voluntat de crear un monument a la memòria dels nens morts per la pàtria durant la Primera Guerra Mundial. Es tracta d'una escultura catalana, robusta i simple, com només Maillol sabia fer-les, aquesta dona de volums accentuats ens recorda el sofriment de les famílies endolades per aquest primer conflicte mundial.


El Castellàs (10)
Era el castell del senyor de la ciutat de Céret, avui propietat privada, la paret dreta és l'únic vestigi del període medieval (segle X).


El Pont del diable (1321-1341) (11)
Formidable obra medieval que franqueja el riu Tec amb un únic i majestuós arc de 45 metres d'obertura. Aquest pont es va construir per a solucionar els problemes d'accés i circulació dels béns i homes.

 

 

 

 

Veure el mapa del recorregut pel nucli històric de Ceret »