20 de Juliol de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

Pel nostre territori - Rutes

Ruta del modernisme d'Olot


A Catalunya el modernisme va arribar a la seva màxima esplendor entre finals del segle XIX i principis del XX. Dintre d'aquest corrent artístic hi ha diferents aspectes culturals: la música, l'escultura, la pintura i l'arquitectura.

El Modernisme pren com a referència els criteris gòtics i romans i revaloritza el treball a mà dels artesans, les tècniques antigues i els metalls nobles (pedres, taulells de València, ceràmica, ferro forjat...). Tot això, no obstant això, amb idees progressistes.
La decoració és molt rica, amb formes ambigües, les escultures, els mosaics.., ens remeten a l'art bizantí i oriental. Per altra banda, l'element vegetal es representa sempre sobre les façanes i les balconades en forma de fulles, flors...

A Olot, el Modernisme va tenir una forta influència sobre l'arquitectura urbana. Els arquitectes més importants són, entre altres, Alfred Paluzié, Josep Azemar, Luis Domènech i Muntaner, l'escultor Miquel Blay,...


Casa Sibidí (1916) (1)

Comencem al número 3 del carrer Sant Rafel i trobem aquest edifici. La façana està coronada amb decoracions vegetals i florals de gran qualitat artística.


Casa Gassiot (1911-1912) (2)

Continuant pel carrer Sant Rafel, trobarem a un cantó un nou exemple d'edifici d'Alfred Paluzie. L’influència medieval és clarament visible en la façana principal, amb arcs neogòtics. Devem observar especialment la balaustrada de ferro forjat i els seus detalls. A la part central, l'àguila del fris és una referència al.legòrica a la medicina (el propietari era mèdic) i l'escultura "la radiologia" ens remet a l'especialitat a la qual es dedicava el propietari.


Escultura "La Lectura" (3)

Continuem cap al Passeig de Miquel Blay, on comença l’anomenat Firalet, trobem aquesta escultura de Miquel Blay (1866-1936). Més de trenta obres d'aquest autor es poden admirar al museu comarcal de la Garrotxa.
 

 
Casa Pujador   Casa Gaietà

 

 


Casa Rigués (4)

Veïna de la casa Solà Morales, aquesta casa és important per la seva façana amb decoracions florals i detalls modernistes.


Casa Solà Morales (5)

Al Passeig de Miquel Blay, és d'obligada parada la magnífica façana renovada per Lluís Domènech i Montaner. Es tracta, sens dubte, de l'exemple modernista més bonic de la ciutat, obra d'un artista molt reconegut. Podem destacar la galeria superior i les seves dotze columnes decorades, i també la rajola de València de la barbacana. A més, la façana està adornada amb motius vegetals. A la planta baixa destaquen les dues magnífiques cariàtides, que són obra de l'escultor Arnau i Mascot.


Casa Gaietà Vila (1901) (6)

A la plaça de l'església ens trobarem davant d'aquesta obra d'Alfred Paluzie, una de les més boniques cases d'Olot. Com en altres cases de la ruta, trobem una clara influència medieval que s'observa en els merlets que coronen l'edifici. La seva decoració és molt variada: vegetals, animals, dracs de ferro forjat... i també molt colorista: vermell, verd, blanc... Tots aquests elements li donen una identitat molt particular.


Porta lateral de l'Església de Sant Esteve (7)

Creuant la plaça per davant de l'església, admirarem amb millor perspectiva el portal lateral de l'edifici. És una obra de Sureda amb un estil de ceràmica groga amb creus. Deuen destacar-se també les rampes d'accés, amb decoracions vegetals inequívocament modernistes.


Pastisseria Ferrer (8)

Ja al carrer Bellaire, són destacables les decoracions i les corbes de les balconades i de la façana. Entrant a la botiga es pot admirar l'antiga coberta.


Casa Noguer (9)

Seguint el carrer Bellaire, es pot observar aquest edifici que, malgrat d'haver estat molt modificat, ha pogut conservar unes vitrines decorades amb fusta.


Casa Escubós (1906) (10)

Veïna de la casa Pujador, presenta principalment unes decoracions florals sobre les balconades i les obertures. Aquestes últimes estan decorades amb ceràmiques florals vermelles i verdes que contrasten amb el verd pàl·lid de la façana.


Casa Pujador (1911-1912) (11)

Aquesta casa és de les més conegudes i fotografiades d'Olot. D'una estructura molt particular, tota de pedra, es distribueix al voltant d'una torre cilíndrica. Podem constatar que l’influència medieval és una referència arquitectònica molt important. La casa és obra de Josep Azemar (1862-1914).


Carrer de l'Aigua, núm. 1 (12)

Podem observar en aquesta adreça les magnífiques balconades en ferro forjat i les balaustrades, on es nota l’influència francesa.

 

 

 

   Veure el mapa del recorregut modernista d'Olot »