20 de Juliol de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

Pel nostre territori - Rutes

Visita al Fòrum Romà de Tarragona


Totes les ciutats romanes van disposar d'una gran plaça (forum) que va ser el nucli de la vida política, social i econòmica de cadascuna d'elles.

Des del punt de vista arquitectònic era un gran espai porticat entorn al que se situaven els diferents edificis públics.
 

 
Columnes del foro   Calçada romana

 


El Fòrum Romà de Tarragona constitueix el conjunt monumental de fòrum romà millor conservat d'Espanya.

Està constituït per restes trobades en els anys 1.927 i 1.928 en els solars dels carrers de Lleida, Cervantes, Soler, Fortuny i del Gasómetre.

El conjunt monumental es compon d'una plaça de planta rectangular, on se situaven botigues (tabernae), pòrtics i diverses dependències, entre les quals destaca la Casa de la Curia.

En l'excavació arqueològica es van trobar també diferents restes arquitectòniques com cornises, entablaments, columnes i capitells, així com una cisterna, restes de basaments i pedestals per a estàtues, etc.

 

 


Fòrum i Tabernae