15 de Juliol de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

Pel nostre territori - Rutes

Recorregut natural per Gavet i el pantà de Terradets


És un espai de destacat interès natural i paisatgístic i una de les zones humides de major extensió del prepirineu occidental. La cua del pantà de Terradets és una zona humida producte de l’embassament i d’una activitat extractiva d’àrids, que es tradueix en un ampli ventall de morfologies: basses d’extracció, zones fluvials somes, meandres abandonats, etc. Aquesta varietat de paisatges es tradueix, a la vegada, en una elevada diversitat biològica. L’espai ocupa unes 112 hectàrees.
 


Paisatge per Gavet

 


Pel que fa a la vegetació destaca la presència de grans extensions de canyissar a la cua de l’embassament. A les basses originades per l’extracció d’àrids hi ha una diversitat d’espècies més gran; hi destaquen, no només el canyís, sinó les formacions de boga, joncs i càrex.
El bosc de ribera, en canvi, es localitza preferentment a la cua de l’embassament pròpiament dita, i està format per salzeda d’àlber (Salix alba) amb pollancres (Populus nigra), (hàbitat d’interès comunitari).
Aigües amunt, ja en ple tram fluvial d’aigües corrents, hi apareixen altres espècies com el saulic (Salix purpurea), la sarga (Salix elaeagnos), l’om (Ulmus minor) o el vern (Alnus glutinosa), entre altres.

 

 


Vista de la Conca de GavetPel que fa a la fauna, la zona és un punt de cria d’espècies com el cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), del cabusset (Tachybaptus ruficollis) i del bernat pescaire (Ardea cinerea). Així mateix, durant l’època de cria s’hi han observat espècies d’ocells com l’arpella (Circus aeruginosus), el martinet blanc (Egretta garzetta) o el bec d’alena (Recurvirostra avocetta).

En definitiva es tracta d’un espai de notable interès que destaca per la presència d’una salzeda ben constituïda que actualment té una extensió prou significativa i que es pot veure afavorida en el futur amb el rebliment del pantà.

 


Pantà de Terradets
La zona de Llimiana i de Gavet de la Conca i els seus pobles voreja el pantà de Terradets. És una zona bàsicament agrícola, si bé a Gavet i ja des de fa bastants anys, es va crear un vedat intensiu per la pesca de la truita, que te una aceptació excel.lent per part dels pescadors d’aquests salmònids, per la seva quantitat i sobre tot per no existir practicament la veda.

Els paisatges que envolten totes aquestes poblacions tenen una categoria superior per la seva vegetació i amabilitat de les seves gents, arribant a multiplicar per 10 els seus habitants en temporades de festa o estiueig. S’accedeix a tots ells per carreteres correctaments asfaltades.

 


Capvespre a Terradets