15 de Juliol de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

Pel nostre territori - Rutes

La ciutat d'Isona


Isona es troba al sud-aquest de la comarca del Pallars Jussà, a l'esquerra de la Noguera Pallaresa. Constitueix el centre neuràlgic de la Conca Dellà.

Isona, antiga ciutat romana de Aeso, datada de finals del segle II a.C fins a l'IV d.C, va tenir una destacada importància en aquella època. En l'actualitat podem veure part de la muralla que envoltava la ciutat i una torre de defensa així com un nombre important de làpides encaixades a la paret de l'actual església.

 
Vista parcial d’Isona   Interior plaça porxada


Es coneixen restes materials d'aquesta època (descobriments numismàtics, ceràmiques ibèriques i romanes, làpides funeràries i commemoratives, restes arquitectòniques de diferents tipus com la muralla, habitatges... Cal destacar que Aeso és la ciutat de l'interior de Catalunya on s'han documentat més làpides epigráficas, un total de quaranta.

La major part d'aquests vestigis del passat es poden visitar al Museu de la Conca Dellà, on s'exposen també les restes paleontològiques de dinosauris oposats en el municipi, igualment podem visitar el jaciment de petjades de dinosauri del barranc de la Posa.

Cap destacar l'església gòtica-moderna de la Verge de l'Assumpció.
Cada dilluns de pasqua i per Sant Sebastià se celebra un romiatge a l'ermita de la Posa. El dia de Carnaval es celebra la festa de la Guixa.

 

 
Arc romà   Portada de l’església